Prémi­um fogászat

A Fehér Dental Team célja, hogy világszínvonalú fogorvosi szolgáltatást nyújtson azoknak az igényes pácienseknek, akik a modern orvostudomány legújabb vívmányait az általunk kínált koncepcióban, Sopronban kívánják igénybe venni.
Büszkék vagyunk arra, hogy Magyarországon és Ausztriában egyedül a praxisunkat választották a németországi premium praxisok (Premium Praxen) közé.

A Fehér Den­tal Team külön­leges módon összeál­lí­tott csap­atá­nak min­den tag­ja sza­k­területének kiváló spe­cial­istá­ja. Külde­tése tel­jesítéséhez Dr. Dr. Fehér Ákos és dr. Wick­er Tímea mega­lkot­ta azt az álom-teamet, ame­ly a páciensek számára világszín­von­alú szol­gál­tatást nyújt Sopron­ban, egyetlen lépésre az osztrák határtól.

A team  

Ren­delőnk tech­nikai fel­sz­erelt­ségének kialakításakor az volt a célunk, hogy komoly sza­k­mai hát­terű spe­cial­istáink tudásán és tapasz­ta­latán túl olyan gépekkel álljunk pácien­seink ren­delkezésére, ame­lyek a kezeléseket gyorssá és- fáj­dalom­mentessé teszik.

Rendelő  

Kapcsolat

Rendelőnk előzetes bejelentkezés alapján működik. Ez azt jelenti, hogy az időpontokat Önnel úgy egyeztetjük, hogy a kezeléseket pontosan végezhessük el.

Bátran hívjon vagy írjon nekünk és mi örömmel válaszolunk kérdéseire

Kapcsolat

Előtte - Utána

Előtte-utána galériánk széles körű kezeléssorozatok eredményét mutatja, amelyek a Fehérdentalteam szolgáltatásai között mind elérhetőek.

Tekintse meg a látványos eredményeinket

Előtte - Utána

Rólunk

Büszkék vagyunk arra, hogy Magyarországon és Ausztriában egyedüliként lettünk tagjai a Németországban és Svájcban már működő legmagasabb szakmai színvonalú szolgáltatást nyújtó csoportnak a Premium Praxennek.

Rólunk